KHÓA SỔ NHẬN ẢNH

30/04/2022 23:59:59

THỐNG KÊ

Tác phẩm: 402

Tác giả: 64 - Tỉnh/thành: 17

» THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ GỬI ẢNH

Được sự đồng ý của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh tổ chức Cuộc thi Ảnh nghệ thuật chủ đề “Đắk Nông trong tôi” lần thứ II. Tại mục 8 của Thể lệ cuộc thi: Phương thức gửi ảnh có ghi: Tác giả gửi Ảnh trực tiếp tại Email: vhnt.thianh@gmail.com.

Tuy nhiên để thuận tiện cho công tác tổng hợp tác phẩm tham gia cuộc thi và chấm giải, nay Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông thay địa chỉ nhận ảnh. Tác giả đăng ký tham gia cuộc thi và gửi ảnh trực tiếp tại địa chỉ website: http://www.anhnghethuatdaknong.com.

Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Đắk Nông trân trọng thông báo để các cơ quan, nghệ sỹ nhiếp ảnh chuyên và không chuyên được biết.

Trân trọng!